Quins són els avantatges de tenir un vehicle elèctric?

Panells solars

Punts de recàrrega

Un cotxe elèctric funciona exclusivament amb electricitat, no té motor de combustió que accioni el vehicle. El motor elèctric és molt silenciós, 1 BEV (Battery Electric Vehicle) circula sense emissions i protegeix al màxim el medi ambient. Els BEV s’inclouen en la categoria més alta d’ajudes subvencionables de cada país i compten amb incentius fiscals.

Pots instal·lar-lo en un habitatge o xalet, a la plaça de garatge d’una comunitat de veïns, al pàrquing d’una empresa privada o si és una administració, en qualsevol zona pública per a ús veïnal o urbà.

No, n’hi ha prou amb informar de la instal·lació que es farà a través d’un document que et facilitarà emovili.

Sí. Però has de demanar autorització al propietari de la plaça de garatge i adjuntar-la a la comunicació per al president o administrador. Si canvies de plaça, podem desinstal·lar el carregador perquè puguis utilitzar-lo en el teu nou domicili.

No. Tenim equips de càrrega que disposen sistemes electrònics d’activació i desactivació.

Segons el Reglament d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió, la instal·lació d’un punt de recàrrega sempre s’ha de fer d’acord amb la seva norma ITC-BT-52 per part d’un instal·lador elèctric autoritzat com emovili, que garanteixi la qualitat i seguretat de la instal·lació. A més, sempre lliurem el certificat de legalització de la instal·lació que garanteix que s’ha dut a terme d’acord amb la normativa vigent.

Hi ha tres tipus: En cases unifamiliars la instal·lació acostuma a ser molt senzilla. Normalment s’utilitza el quadre elèctric general que ja hi ha i una de les canalitzacions que arriben a la zona on s’aparca el cotxe. Si vius a la mateixa comunitat on aparques, cablem des del mateix comptador fins a la plaça de garatge. Si aparques el vehicle en una comunitat on no tens habitatge, hauràs de sol·licitar un nou punt de subministrament. A emovili fem els tràmits necessaris per instal·lar el comptador.

Carregador: és la millor opció per carregar un vehicle elèctric. Garanteix la màxima seguretat mantenint una comunicació directa amb el vehicle. Pots escollir el model segons la potència màxima de càrrega (3,7 o 7,4 kW) en corrent monofàsica. Poden ser bàsics o intel·ligents en funció de si tenen o no possibilitat d’interactuar amb ells.

Carregador ocasional o endoll normal: fa la càrrega a menys de 2,2 kW. És un carregador ocasional o d’emergència que presenta diversos inconvenients pel que fa a seguretat i temps de càrrega.

Carregador ràpid: Aquest carregador es troba en estacions de recàrrega. Carrega el vehicle a partir de 50 kWh.

No, alguns carregadors inclouen moduladors de càrrega, imprescindibles per no haver d’ampliar la potència contractada. Quan la demanda és més gran en l’habitatge, el carregador redueix automàticament la recàrrega del cotxe i, per contra, quan la demanda de l’habitatge es redueix, tota la càrrega es dirigeix

“Hi ha el Pla Vehicle Elèctric, on pagaries l’energia en funció del que necessitis de càrrega i les teves altres necessitats. Aquest és un pla sense permanència i supersostenible. El pagament és mensual i amb factura electrònica per evitar el paper.
La Tarifa Supervall té un preu molt baix en l’hora de càrrega nocturna. En aquesta tarifa, si càrregues el cotxe de nit i no tens altres electrodomèstics funcionant, no caldria augmentar la potència contractada.
De tota manera, caldria que li enviessis la factura a l’assessor d’emovili perquè et faci una anàlisi prèvia de la factura, ja que depèn de múltiples components.”

Tenim una calculadora web amb el temps de càrrega de tots els models elèctrics i híbrids endollables del mercat.

El temps aproximat de càrrega d’un vehicle és el resultat de dividir la mida de la bateria (ex. 50 kW) entre la potència disponible del carregador (ex. 5,5 kW), que dona com a resultat el nombre d’hores per carregar al 100 % la bateria del cotxe. Amb alguns carregadors pots programar horaris per carregar durant la tarifa més econòmica.

A més de saber quant gasta el cotxe, podràs saber els històrics de consums del vehicle i habitatge, llistats detallats de recàrregues, podràs activar o desactivar la càrrega a distància, fins i tot configurar períodes d’activació o rebre notificacions amb l’estat de la càrrega o si se’n va la llum del teu habitatge.

“Actualment hi ha el Pla MOVES III que subvenciona instal·lacions de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i híbrids endollables.
Per a particulars, autònoms, comunitats de propietaris, administració sense activitat econòmica les ajudes ascendeixen al 70 % de la instal·lació (80 % en el cas de municipis amb menys de 5000 habitants).
Per a empreses, és millor contactar amb emovili i analitzar cada cas de forma específica.”

De 4,5 km a 6 km d’autonomia depenent de l’eficiència del VE i entre 1,50 € a 2,50 € segons el pla contractat amb la subministradora.

Panells solars

L’autoconsum és la producció individual d’electricitat per al consum propi en habitatges o empreses. El més estès és l’autoconsum d’energia solar fotovoltaica, en què l’electricitat s’obté gràcies a uns panells solars que s’instal·len a les teulades dels edificis i que converteixen l’energia solar en energia elèctrica.

Les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica són sempre rendibles. En una zona amb lluminositat normal, amb panells ben orientats, pots arribar a estalviar el 60 % de la factura elèctrica. Les instal·lacions s’han de dissenyar tenint en compte el consum elèctric real per no instal·lar ni més ni menys del necessari.

Una de les falses creences és que com més plaques instal·lem a la nostra llar, més rendible serà la nostra instal·lació. Això no és cert. Les nostres plaques solars generaran energia quan brilli el sol, és a dir, entre les 8 h del matí i les 18 h aproximadament, i aquesta energia s’injectarà al sistema elèctric de casa nostra. Com que no tenim bateries per emmagatzemar energia, l’electricitat generada pels panells que no es consumeix en els nostres electrodomèstics (llums, nevera, rentadora, calefacció, etc.) anirà a la xarxa elèctrica. D’altra banda, quan els nostres panells no estiguin generant, tota l’energia necessària per alimentar la nostra casa procedirà de la xarxa elèctrica.

La instal·lació ideal és la que millor s’adapta al teu nivell de consum i a l’espai disponible a la teulada, tenint en compte la radiació solar de la teva localitat. A emovili presumim de la nostra independència i t’oferim una solució a mida.

L’energia solar fotovoltaica es produeix mitjançant l’aprofitament de la radiació solar. Per tant, és energia gratuïta que ens aporta la natura.

Per saber el consum del teu habitatge, ho pots consultar en alguna factura d’electricitat. També pots enviar-nos-la, estudiarem el teu consum energètic i t’enviarem un estudi sense compromís.

Aquesta energia sobrant s’aboca a la xarxa i es compensa en la teva factura elèctrica, és el que s’anomena compensació d’excedents.

Avui dia no interessa generar excedents de fotovoltaica per vendre, sinó per consumir. El preu mitjà del kW que estan pagant les companyies és 0,04 €, amb la qual cosa interessa més optimitzar la instal·lació i amortitzar abans la inversió, que no pas tenir excedents.

Per a la posada en marxa, hem d’estudiar el consum, visitar el teu habitatge i obtenir els permisos d’obres de l’Ajuntament. Un cop obtinguts, el procés d’instal·lació pot durar un o més dies, en funció de la magnitud.

emovili inclou el servei de manteniment en la instal·lació; la nostra màxima és donar als nostres clients un compromís de qualitat, experiència i servei que passa per estar al teu costat quan ho necessitis. Nosaltres ens encarreguem de tot.

A tot Espanya hi ha prou radiació solar per poder estalviar amb una instal·lació fotovoltaica. Depenent dels teus consums i de la potència de la instal·lació solar, els estalvis podran variar. Si ens envies una factura de la llum, podem calcular ràpidament el teu estalvi. A les zones del nord d’Europa, l’energia solar fotovoltaica ja fa molts anys que s’ha implantat.

Hi ha bonificacions en l’IBI (Impost sobre Béns Immobles). 50 % IBI = 550 €/any.
A més, algunes comunitats autònomes ofereixen subvencions dins de programes de millora de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables.

L’impost al sol va estar vigent fins a finals de l’any 2018. Des de l’aprovació del Reial Decret (RD 244/2019) a l’abril de 2019, es va derogar aquest impost i s’ha produït un augment important de les instal·lacions de plaques solars.

Són extremadament duradors i resistents al clima. S’estima que tenen una vida útil superior als 30 anys.

Segons alguns estudis que s’han fet, els immobles amb sistemes fotovoltaics es poden vendre a preus més alts que els habitatges sense panells. Les prestacions d’eficiència energètica de l’immoble són un element important en la decisió de compra.

Amb una instal·lació fotovoltaica estàndard es pot evitar l’emissió anual a l’atmosfera de fins a 950 kg de CO2. L’energia elèctrica generada mitjançant panells solars fotovoltaics és 100 % renovable, no genera residus ni substàncies tòxiques i no contamina l’aigua ni l’aire.

S’ha definit un sistema que compensa econòmicament els nostres excedents; és a dir, cada cop que injectem energia a la xarxa elèctrica generem un crèdit al nostre favor, ja que el govern estableix de forma diària el preu de l’energia injectada pels panells solars.
Aquest crèdit es va incrementant cada dia durant el mes de facturació i, al final del mes, aquest crèdit es resta a l’energia consumida de la xarxa quan els nostres panells no estan generant (de nit i a les hores d’il·luminació solar baixa). Per tant, si un mes has injectat 10 € d’energia procedent dels panells (excedent) i has consumit energia equivalent a 20 €, només hauràs de pagar 10 € de terme d’energia, que és el terme variable de la factura.
Però hi ha una particularitat: si un mes la radiació solar ha estat excel·lent i el consum ha estat baix, implicarà que has injectat més energia a la xarxa de la que has consumit. Com que el crèdit no es pot mantenir d’un mes a un altre, serà energia que hauràs regalat a la xarxa (per això és tan important fer un bon disseny i dimensionament de la instal·lació). Però el més important és que tot aquest càlcul energètic el fan les empreses elèctriques (distribuïdores i comercialitzadores) de forma automàtica, sense necessitat d’enviar papers i documents tots els mesos. Un cop estiguis connectat a la xarxa, podràs gaudir d’aquesta compensació d’excedents per sempre.

“La llei d’autoconsum regula que puguem gaudir a final de mes d’una reducció econòmica en la nostra factura en funció de l’energia sobrant que hem injectat a la xarxa. És com tenir una bateria virtual on podem emmagatzemar l’energia que ens sobra. Al final de cada mes la companyia elèctrica resta al consum que hem tingut de la xarxa el valor econòmic de l’energia sobrant que s’ha injectat a la xarxa. Però tenim dues particularitats:
– El preu de venda a la xarxa no és el mateix que el de compra (sol ser del 60 %). Per tant, 1 kWh injectat a la xarxa no equival a 1 kWh consumit.
– La compensació d’energia en cap cas pot ser superior a l’energia consumida, de manera que no podrem “guanyar diners” amb l’energia injectada. Si l’energia injectada és superior a la consumida, estarem “regalant” energia al sistema.”

Hi ha diverses coses que no es diuen a l’hora d’explicar el mecanisme de compensació d’excedents d’autoconsum:
L’estalvi correspon a la part de la teva factura elèctrica que reflecteix l’energia que consumeixes. Les factures elèctriques bàsicament consten de dues parts: ‘potència contractada’ i ‘energia consumida’. Hi ha un cost que és fix tots els mesos i és a causa de la potència que tens contractada; aquest cost es mantindrà constant tot i que tinguis una instal·lació fotovoltaica. Els diners que t’estalvies correspon a la part de l’energia consumida. En estalviar-te diners només d’una de les dues parts de la factura, com a màxim et pots arribar a estalviar entre el 50 % i el 70 % de la mateixa factura sense instal·lació fotovoltaica. És a dir, gràcies a la compensació d’excedents pagaràs aproximadament la meitat de la teva factura elèctrica.
D’altra banda, el preu de lliurament d’excedents d’energia solar a la xarxa és molt inferior al preu de compra. De mitjana, el preu de lliurament d’energia a la xarxa és la meitat del cost de compra d’energia. Aquest aspecte limita la rendibilitat de les instal·lacions solars fotovoltaiques.

Un cop la instal·lació solar s’hagi acabat i legalitzat a l’administració corresponent, cal que canviïs el contracte de subministrament elèctric amb la teva companyia La companyia distribuïdora és la que envia les factures a casa teva. Ells, mantenint totes les condicions del contracte anterior, afegeixen la compensació simplificada d’excedents.
Així, al final de cada període de facturació, que acostuma a ser un mes, la companyia distribuïdora mostra a la factura el cost de l’energia que has consumit de la xarxa i li resta el preu de l’energia que t’ha sobrat i, per tant, has lliurat a la xarxa. D’aquesta manera, el preu final de l’energia serà l’energia que compres de la xarxa, multiplicada pel preu menys l’energia que et sobra i has lliurat a la xarxa multiplicada pel preu. És important destacar que els preus de compra i venda d’energia són diferents.
Un altre factor que cal tenir en compte és que el lliurament d’energia a la xarxa mai no suposarà guanyar diners. És a dir, fent la suma i resta que hem esmentat abans, com a màxim podem aconseguir que el preu de l’energia al final d’un període de facturació sigui de 0 €. Això vol dir que el terme variable, el que correspon a l’energia consumida, no pot ser mai menor que 0 €. Amb la compensació d’excedents no es guanya diners de manera física, el benefici és conseqüència de l’estalvi en la teva nova factura elèctrica.

Les limitacions en la compensació d’excedents d’autoconsum fa que sigui molt important dissenyar i dimensionar correctament les instal·lacions fotovoltaiques. D’una banda, cal tenir en compte en quins moments se sol consumir energia en l’habitatge (de dia o de nit) i la quantitat d’energia que es consumeix. En el cas que s’instal·lessin més panells dels necessaris, per molts excedents d’energia que hi hagués, això no significaria més estalvi.
Al mateix temps, malgrat l’últim apunt sobre el preu del lliurament d’energia a la xarxa, la introducció d’aquesta novetat a la llei redueix els temps de retorn de la inversió d’instal·lacions fotovoltaiques. De mitjana, aquests temps s’han reduït uns 2 anys. A més, flexibilitza l’ús de l’energia en l’habitatge perquè no és imprescindible concentrar els consums a les hores de sol, es pot lliurar energia a la xarxa mentre les persones estan fora de casa i compensar així el consum elèctric nocturn de l’habitatge.


No trobes la resposta?

Posa’t en contacte amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte