1.-TITULAR DEL LLOC WEB emovili.com

Denominació social: EMOVILI SPAIN, S.L. (des d’ara emovili)

NIF: B-86616042

Domicili social: Avda. Puente Cultural 5, Bloque B Planta 2.ª Oficina 12 – 28706 – San Sebastián de los Reyes

Dades de contacte: telèfon 900 827 421 o al correu electrònic contacto@emovili.com

2.-OBJECTE

Aquest avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.emovili.com, de què és titular EMOVILI SPAIN, S.L. (en endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB us atribueix la condició d’USUARI i comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia per part del PROPIETARI DE LA WEB; en aquest cas, es procediria a la publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir amb atenció el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis que s’ofereixen des d’aquest lloc web.

L’usuari, a més, s’obliga a fer un ús correcte de la pàgina web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal, i respondrà davant EL PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que es poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida i EL PROPIETARI DE LA WEB pot denegar o retirar l’accés i l’ús en qualsevol moment.

3.-IDENTIFICACIÓ

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:

La seva denominació social és: EMOVILI SPAIN, S.L.

El CIF és: B86616042

El seu domicili social és a: AVDA. DE VALDELAPARRA, 27 – 28108 – ALCOBENDAS – MADRID

4.-COMUNICACIONS

Per comunicar-vos amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 900827421

Correu electrònic: contacto@emovili.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es facin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

5.-CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, el PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a l’ompliment previ del formulari corresponent.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los per, entre d’altres:

*Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia de terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

*Introduir a la xarxa virus informàtics o fer actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a la pàgina web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.

*Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si s’escau, extreure’n informació.

*Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

*Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

*Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es tingui l’autorització del titular dels drets corresponents o això estigui legalment permès.

*Recollir dades amb finalitat publicitària i d’enviar publicitat de qualsevol tipus i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi una sol·licitud o consentiment previs.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre’s cedit a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al bon ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés a la pàgina atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que faci en base a aquests.

6.-EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de:

*La impossibilitat d’accés a la pàgina web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de qualsevol classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

*La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

*L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d’exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida ni recomana la visita a aquests, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

7.-PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

8.-PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicades formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

9.-LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes condicions es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el castellà.